KLASIK 158 6+kk + dvougaráž

KLASIK 158 KLASIK 158 KLASIK 158 KLASIK 158

Počet podlaží: 2

Dispozice: 6+kk + dvougaráž

Zastavěná plocha: 158,25 m2

Stavba na klíč: od 5.880.000,- bez DPH

Hrubá stavba: od 2.640.000,- bez DPH

Ceny uvedené pro základní vybavenost

 

Dům je větší rozměrové kategorie a je vhodný pro pěti až sedmi člennou rodinu. Projekt možno vzrcadlit popřípadě jakkoliv upravit.

 

KLASIK 158

 

Základní vybavenost:

 

Soupis dodaných prací včetně materiálů obsažených v ceně díla v základní vybavenosti

 

 

Příprava staveniště:

- realizační projekt stavby

- příprava staveniště nutná pro realizaci

- zemní práce nutné před realizací stavby

- vytyčení stavby dle PD

- usazení na pozemek dle PD

 

Základy a základová deska:

- vyhloubení a vylití základových pásů z prostého betonu včetně realizace potřebných průchodek dle PD. Pod nosným zdivem stavby a nosnými konstrukcemi únosnost zeminy uvažována min. 150MPa (určí průzkum IGP).

- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů v.250mm včetně výplně vnitřního prostou mezi ztraceným bednění štěrkem a odvětrání desky proti radonu.

- Hydro izolace 1 x lepenkou DEKGLASS G200S40 max. stření radonové riziko

 

Svislé konstrukce:

Vnější nosné zdivo 1.NP: HELUZ FAMILY 50 – tl. 500mm (1. a 2.řada FAMILY 2in1 tl.440mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD - s přípravou prostoru pro předokenní žaluzie v pozicích dle PD (vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky)

- Vnější nosné zdivo 2.NP: HELUZ FAMILY 50 – tl. 500mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD - s přípravou prostoru pro předokenní žaluzie v pozicích dle PD (vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky)

- Vnější atikové zdivo 2.NP a střechy 2.NP:
1. ŘADA ZDIVA v.250mm: HELUZ FAMILY 2in1 25 – tl. 250mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO
2. ŘADA ZDIVA v.250mm: žel. bet. věnec v.250mm š.250mm beton a výztuž dle PD

- Vnitřní nosné zdivo: HELUZ UNI tl.250mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO

- Vnitřní příčky: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů

- Komín:
1x montáž jedno průduchového stavebnicového komína s doplňkovou vzduchovou šachtou výrobce (HELUZ, KOMSIKO, CIKO atd.) s okrasným cihlovým límcem nad úrovní střechy dle nabídky výrobce – verze odkouření pro krbová kamna průměr 200mm nebo 180mm dle požadavků dodavatele krbového systému. Krb nebo krbová kamna nejsou součástí dodávky

 

Vodorovné konstrukce:

- Strop 1.NP a 2.NP: železobetonová stropní deska v.250mm s výztuží a betony dle PD (s ohledem na konzolově vynesený balkon není výhodné použít jiný systém)

- Zábradlí balkonu 2.NP: není součástí dodávky včetně přípravy kotvení atd.

 

Schodiště:

RD 1.NP – 2.NP žel. bet schodiště:

- železobetonová konstrukce schodiště

- finální povrch schodnic resp. zaklopením linoleem v kat. ceně do 250,- m2 bez DPH včetně standardních rohových základních lišt

- bezpečnostní zábradlí otevřeného prostoru 2.NP (mimo výstupní stupeň) bude řešeno vyzděním z příčky tl.115mm (naházené VCM maltou + štuk + bílá barva) výšky 1000mm nad čistou podlahu 2.NP a horní hrana tohoto zábradlí bude obložená dřevěnou obložkou materiálu dub popř. buk lakovanou bezbarvým lakem. Otevřený prostor mezi stropem 1.NP a schodnicemi bude uzavřen ocelovými tyčemi s černým pohledovým nátěrem ve tvaru L kotvenými kratší stranou do boku schodnic a ke stropu 1.NP s osovou vzdáleností v délce schodnic.

 

Zastřešení stavby:

Atiková střecha nad garáží 1.NP a nad 2.NP: vyzděné atikové zdivo viz. svislé konstrukce včetně věnce, horní hrana stropů a vnitřní/horní strana zdiva vylepená asfaltovým pásem, zaklopení spádovým polystyrénem min. výšky 200mm a následné zaklopení PVC folii (přetaženou přes atikové zdivo) kotvenou bez nutného záklopu. Včetně všech systémových doplňků a střešními vpustmi dle PD a bezpečnostním přepadem.

 

Zdravotechnika:

Voda: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě. Výroba teplé vody zabezpečí bojler 160 l

Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě.

 

Zařizovací předměty zdravotechniky:

2 x závěsné WC obezděné do výšky modulu v ceně komplet včetně modulu, tlačítka, mísy, prkýnky atd. do 11.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO

2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 7.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO

2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 2.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO

1 x sprchový kout včetně zástěny, kanálku, baterie atd. v celkové ceně do 20.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO

1 x vana obezděná s vlastní baterií v celkové ceně do 12.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO

 

Ústřední topení:

Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění teplovodní podlahové kotvené plastovými kotvi do podlahového polystyrénu EPS-S s 2 x mechanickým rozdělovačem okruhů připevněným na zdi.

 

Elektroinstalace:

Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V a 380V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. Zásuvka/krabice pro plynový kotel a systémy ÚT a vody a jejího ohřevu. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM vystrojení a jištění vnějšího rozvaděče není uvažováno. Osazení vypínačů a zásuvek modelu TANGO standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.

Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.

- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.

 

Výplně stavebních otvorů:

Vnějších:

Okna, balkónové dveře:

Dodavatel: VEKRA

Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA

Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů

Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček

1 x Hlavní vchodové dveře a 1 x pomocné vchodové dveře (garáž):

Stejného systému a barevnosti jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska

Garážová vrata: 2 x sekční s pohonem na dálkové ovládání v katalogové ceně včetně montáže 25.000,- bez DPH

Předokenní žaluzie: včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky

Střešní okna: nejsou součástí dodávky

Zábradlí balkonu 2.NP: není součástí dodávky

 

Vnitřních:

Vnitřní dveře s obložkami (2 x zašupovací dveře po zdi bez obložek se základní vodící konzolou):

SAPELI ELEGANT Model 10

Povrch dveří i obložek: fólie – barevnosti z bezpříplatkového výběru

Zámkový set a kliku: SAPELI PRAKTIK 01 klika/klika v ceně do 250,- bez DPH/dveře

 

Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště:

Vnější zdivo:

- Pohledová boční strana základové desky/soklová část pro 2.řadu zdiva 1.NP XPS/PERIMETR tl.20mm a ve viditelných částech natažená perlinka/lepidlo a okrasná zrnitá kamenitá fasáda marmolit základní zrnitosti a barevnosti

- Zdivo VCM (vápno cementová termo izolační malta systému MAXIT) + penetrace + silikonová popř. silikátová finální fasáda bílé barvy točená zrnitosti 1,5mm

Vnitřní zdivo:

VC malta + štuk

Podhled stropů:

1.NP Sádrokartón začištěný na rastru
2.NP Sádrokartón začištěný na rastru

Betonové mazaniny finálních podlah:

- Podkladová tepelná izolace tl.120mm v 1.NP a tl.30mm v 2.NP EPS-S dle PD a vlastní betony strojem hlazené

Vnitřní vymalování:

- Bílou barvou

 

Finální podlahy:

Koupelny a samostatná WC: keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO

Technická místnost a garáž: keramická dlažba a sok do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO

Balkon 2.NP: mrazuvzdorná keramická dlažba a sok do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO

Ostatní vnitřní místnosti: PVC linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 250,-/m2 včetně DPH

 

Součástí dodávky nejsou:

- vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky

- zábradlí balkonu 2.NP včetně přípravy kotvení atd.

-realizace vlastních přípojek voda, kanalizace a elektro a vše s nimi související

- realizace vnějších teras a vším s nimi souvisejícím

-finální terénní úpravy okolo stavby a na celém pozemku včetně realizace vnějších zpevněných ploch, plotů, likvidace dešťových vod atd.

Některé z možných víceprací:

 

1.) Zvýšení desky o každých dalších 250mm:

- Ztracené bednění pod nosným zdivem a vynášenými prvky vyplněné betoném + výztuž a vyplnění prostoru mezi bedněním

Cena vícepráce: 40.000,- bez DPH /250mm výšky

 

Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.

Kontakt

VMD-PROJEKTY-STAVBY

Adresa: Na Náměti 561/9
284 01, Kutná Hora
Telefon: 731 554 141
733 383 064
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.vmdstavby.cz