b210 b210 pohledy
Ceny uvedené pro základní vybavenost.
Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210  Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210 Bungalov 210  Bungalov 210
b210 pudorys
Dům je střední rozměrové kategorie a je vhodný pro čtyř až pěti člennou rodinu. Projekt možno vzrcadli popřípadě jakkoliv upravit.


Základní vybavenost:

Příprava staveniště:
- projekt stavby při realizaci na klíč ZDARMA
- příprava staveniště nutná pro realizaci
- zemní práce nutné před realizací stavby
- vytyčení stavby dle PD
- usazení na pozemek dle PD

Základy a základová deska:
- vyhloubení a vylití základových pásů včetně realizace potřebných průchodek dle PD pod nosným zdivem stavby a komínem
- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů v.750mm (3.řady)
- vlastní betony základové desky včetně ležatých rozvodů kanalizace a vyústění průchodek v.100mm
- celková výška základové desky 850mm
- Hydro izolace 1 x lepenkou G200 S40 – max. STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO

Svislé konstrukce:  
- Vyzdění veškerého nosného zdiva YTONG tl.300mm. NA CELOPLOŠNÉ LEPILO a celoobvodového věnce v.350 tvořícím taktéž překlad nad vnějšími stavebními otvory a sloužícímu k ukotvení střešních příhradových vazníků.
- Vyzdění vnitřních příček: YTONG tl.100mm

Zastřešení stavby:
Krovy: Krovy: příhradové vazníky v přesahu zaklopené OSB deska + EPS-F tl.20mm + PERLINKA/LEPIDLO + finální akrylátová fasáda točená bezpříplatkového odstínu zrnitosti 1,5mm
Tašky: KM-BETA ELEGANT včetně všech potřebných doplňků – ČERVENÁ, ČERNÁ A HNĚDÁ BARVA BARVA
Okapy, svody a oplechování: probarvený pozink Zambeli, Legos nebo Lindab (základních barev)
Hromosvod: dle elektro projektu

Zdravotechnika:
Voda: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě do 10m (vystrojená šachta není součástí dodávky). Výroba teplé vody 120 L samostatný zásobník TUV včetně čidla NTC ohřívaný plynovým kotlem viz. ÚT.
Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě popř. jímce do 10m (vystrojená šachta není součástí dodávky).
Zařizovací předměty zdravotechniky:
2 x standardní WC kombi v ceně včetně ovládacího zařízení do 2.500,- /kus bez DPH uvažované katalogové ceny SIKO
4 x umyvadlo včetně baterie a příslušenství v ceně do 2.500,- /kus bez DPH uvažované katalogové ceny SIKO
1 x vana komplet včetně veškerého příslušenství a baterie v celkové ceně do 10.000,- /kus bez DPH uvažované katalogové ceny SIKO
1 x sprchový kout včetně veškerého příslušenství a baterie v celkové ceně do 12.000,- /kus bez DPH uvažované katalogové ceny SIKO

Ústřední topení:
Zdrojem tepelné energie bude plynový kotel Protherm Panter Condens 12 KKO odkouřený nad úroveň střechy
Vlastní vytápění - teplovodní podlahové kotvené plastovými kotvi do podlahového polystyrénu EPS-S (bez odrazové folie) s mechanickým rozdělovačem okruhů připevněným na zdi.

Elektroinstalace:
Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 230V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM do 10m. Osazení vypínačů a zásuvek modelu TANGO standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.
Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.

Výplně stavebních otvrů:
Vnějších:
Okna, balkónové dveře:
Dodavatel: VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA
Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá, stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček
1 x Vchodové dveře:
Stejného systému a barevnosti jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska
Střešní okna: nejsou součástí dodávky
Garážová vrata: v celkové ceně do 30.000,- bez DPH

Vnitřních:
Vnitřní dveře s obložkami:
SAPELI ELEGANT Model 10 základní provedení
Povrch dveří i obložek: fólie – barevnosti z bezpříplatkového výběru
Zámkový set a kliku: SAPELI PRAKTIK 01 klika/klika v ceně do 250,- bez DPH/dveře

Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště:
Vnější zdivo:
- Soklová část spodní hrana desky až +0,300 PERIMETR tl.100mm + perlinka s lepidlem a okrasná zrnitá kamenitá fasáda (v pohledové části)
- EPS-F GREY 160mm + perlinka s lepidlem + akrilátová finální fasáda bílé barvy točená zrnitosti 1,5mm  
Vnitřní zdivo:
perlika s lepidlem + štuk
Podhled stropů 1.NP:
Sádrokartón začištěný s.v.2500mm + s tepelnou izolací vatou URSA tl.360mm
Betonové mazaniny finálních podlah:
- Podkladová tepelná izolace tl. 120 dle PD EPS-S a vlastní betony strojem hlazené v.60mm
Vnitřní vymalování:
- Bílou barvou PRIMALEX

Finální podlahy:
Koupelny a WC : keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel
Zádveři, garáž a technická místnost: keramická dlažba se soklem 8cm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel
Zastřešená terasa: není součástí dodávky zůstane stávající zemina
Ostatní vnitřní místnosti: linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 250,-/m2 bez DPH

Součástí dodávky nejsou:
-          realizace vlastních přípojek voda, kanalizace a elektro a vše s nimi související
-          realizace vnějších teras a vším s nimi souvisejícím
-          realizace systemu likvidace dešťových vod
finální terénní úpravy okolo stavby a na celém pozemku včetně realizace vnějších zpevněných ploch, plotů, soklového kačírku atd.

Některé z možných víceprací:

1.) - STROP pro pochozí skladovou půdu se zatížením 75kg/m2: Spodní kleštiny krovní KCE shora pobité OSB desky tl. 25mm popř. prkny tl. 25mm
Schody do půdního prostoru:
sklápěcího schodiště TRIANT dřevo MINI

cena: 70.000,- bez DPH

2.) Komín HELUZ popř. SIKO s okrasnou imitací cihel nad úrovní střechy dle výběru dodavatel (bílá, červená), přívod vzduchu ve finálních podlahách k topnému mediu.

cena: 60.000,- bez DPH

Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.
<