Typový zděný dům
Ceny uvedené pro základní vybavenost.
Dům je MENŠÍ rozměrové kategorie a je vhodný pro tří až čtyř člennou rodinu. Projekt možno vzrcadlit popřípadě jakkoliv upravit.


Základní vybavenost:

 

Soupis dodaných prací včetně materiálů obsažených v ceně díla v základní vybavenosti

Varianta YTONG – HELUZ + dodatečné zateplení

 
 
Příprava staveniště:

- příprava staveniště nutná pro realizaci
- zemní práce nutné před realizací stavby
- vytyčení stavby dle PD
- usazení na pozemek dle PD

 
Základy a základová deska:

- vyhloubení a vylití základových pásů včetně realizace potřebných průchodek dle PD
- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů - výšky dle PD
- vlastní betony základové desky včetně ležatých rozvodů kanalizace a vyústění průchodek
- Hydro izolace lepenkou – max. STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO

 
Svislé konstrukce:   
- Vyzdění veškerého nosného zdiva
Varianta HELUZ:
HELUZ PLUS 30 tl.240mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových . překladů + dodatečné zateplení viz úprava vnějších zdí
Vyzdění vnitřních příček: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů
 
Varianta YTONG:
YTONG P2-400 tl.250mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových . překladů + dodatečné zateplení viz úprava vnějších zdí
Vyzdění vnitřních příček: YTONG tl.100 na lepidlo včetně nenosných překladů
 
Vyhotovení železobetonového obvodového věnce nad nosným zdivem ve 2NP, sloužící taktéž pro ukotvení střešní KCE
 
Vodorovné konstrukce:
Strop 1.NP: předpjaté dutinové panely dle PD včetně žel.bet. obvodového věnce
Schodiště: zavřená zavěšená žel. bet. konstrukce se zaklopením kobercem bez schodištních lišt
 
Zastřešení stavby:
Krovy: klasické krovy popř. příhradové vazníky bez přesahů
Tašky: KM-BETA klasik včetně všech potřebných doplňků – ČERVENÁ, ČERNÁ A HNĚDÁ BARVA BARVA
Okapy, svody a oplechování: Pobarvený plech okapní svody budou zakončeny nad úrovní rostlého terénu
Hromosvod: dle elektro projektu
 
Zdravotechnika:
Voda: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě do 10m.
Výroba teplé užitkové vody zabezpečí bojler 160 l. 
Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě do 10m.
Zařizovací předměty zdravotechniky:

2 x standardní WC kombi v ceně včetně ovládacího zařízení do 2.500,- /kus včetně DPH
2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 1.600,- /kus včetně DPH
1 x sprchový kout stavebnice s vlastní baterií v celkové ceně do 7.000,- /kus včetně DPH
1 x vana včetně baterie v ceně do 5.000,- /kus včetně DPH

 
Ústřední topení:

Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění bude zabezpečeno celoplošným podlahovým vytápěním bez systémových desek – kotvení do podlahového polystyrénu na skoby. Mechanický pákový rozdělovač okruhů v systémové skříni.

 

Elektroinstalace:

Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V a 380V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. V místě Bojleru krabice s kabeláží pro připojení. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM do 10m. Osazení vypínačů a zásuvek modelu KLASIK výrobce ABB standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.
Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.

 
Výplně stavebních otvrů:
Vnějších:
Okna, balkónové dveře:
Dodavatel: VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA
Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček
Vchodové dveře:
Stejného systému jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska
 
Vnitřních:
Vnitřní dveře s obložkami:
SAPELI STANDARD Model 10, 30, 40, 50, 60 a 65
Vybavení: Standardní bezpříplatkové
Sklo: dle výběru k danému tipu bezpříplatkové
Povrch dveří i obložek: fólie - bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, olše, teak, wenge
Obložky: folie základního bezpříplatkového provedení potřebného tipu a materiálu ve vybrané barevnosti
Zámkový set a kliku: Z důvodu velkého výběru dodá investor sám, popřípadě bude řešena dodávka jako vícepráce
 
Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště:
Vnější zdivo:
- Pohledová boční strana základové desky obložená tepelnou izolací XPS tl.40mm ve viditelných částech natažená lepidlo + perlinka a okrasná zrnitá kamenitá fasáda
- Vnější nosné zdivo: fasádní polystyrén EPS-F 70 tl.160mm + perlina + lepidlo + fasádní akrilátová omítka bílé barvy zrnitosti 1mm (točená)  
Vnitřní zdivo:
VC malta + štuk popřípadě perlina+lepidlo+štuk
Podhled stropů 1.NP:
Sádrokartón začištěný bez izolace
Podhled stropů 2.NP:
Sádrokartón začištěný s izolací URSA tl.300mm
Betonové mazaniny finálních podlah:
- Podkladová tepelná izolace EPS-S dle PD a vlastní betony strojem hlazené
Vnitřní vymalování:
- Bílou barvou PRIMALEX
 
Finální podlahy:
Koupelna 1.NP s WC: keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez liš a listel
Koupelna 2.NP s WC, zádveří a technické místnosti: keramická dlažba se soklem 8cm v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez liš a listel
Ostatní: linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 300,-/m2 včetně DPH
 
Venkovní terasy včetně jejich základů: Není součástí dodávky.
 
Garážové stání : Není součástí dodávky
 

Některé z možných víceprací:


1.) Vnější fasáda v světlé barvě (bezpříplatkový odstín)
cena: 14.000,- bez DPH
 
Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.

<